Magyar Falu Program "Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása"

A Magyar Falu Program keretében a Kishuta belterület 201. hrsz-ú elhagyatott ingatlan megvásárlása, területrendezése, gyalogos és kerékpáros pihenőhely kialakítása a település központjában.
Projekt kezdete: 2020.11.01.
Projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.10.30.
Támogatási összeg: 2.268.250 Ft

Magyar Falu Program "A helyi és nemzeti identitástudat erősítése Kishután"

Kishuta településen 2019. augusztusában a helyi és nemzetiségi identitástudat erősítése céljából rendezvény megvalósítása, valamint a rendezvények megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. A településen 2019.08.01.-2020.07.31. között 1 fő közművelődési asszistens foglalkoztatása.
Projekt kezdete: 2019.08.01
Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.07.31.
Támogatás összege:6.099.650 Ft

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00011 Helyi indentitás és társadalmi kohézió erősítése Pálháza központtal

- TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00011 Helyi indentitás és társadalmi kohézió erősítése Pálháza központtal projekt keretén belül a 2019. évi Falukarácsony rendezvény, valamint a Farsangolás 2020. Kishután rendezvény megvalósítása.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 gépbeszerzés Kishután

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 gépbeszerzés Kishután szerkesztés alatt