Magyar Falu Program-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2022

Temető infrastrukturális fejlesztése Kishuta községben
magyar falu program logo

Támogatási összeg: 5.989.846 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete: 2022.05.06.

Projekt fizikai befejezése: 2022.10.06.

Kishuta Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében, az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2022 alpogramban támogatást nyert a kishutai köztemető fejlesztésére.

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében, Kishuta 09/8; és 09/14 helyrajzi számon található kivett köztemető és ravatalozó fejlesztésére nyert támogatást. A projekt keretében beszerzésre került 1 db új 2 férőhelyes halotthűtő melynek segítségével nagy fokú energiamegtakarítást nyert az önkormányzat, valamint 6 db napelemes kandelláber, mely kihelyezésével kellő fényt tud az önkormányzat biztosítani a köztemetőn a napelemek segítségével.

Magyar Falu Program- Falugondnoki és tanyagondnoki buszok beszerzése 2021.

magyar falu program logo

Kedvezményezett neve: Kishuta Községi Önkormányzat

Támogatás mértéke: 14.785.749 Ft

Támogatás intenzitása: 100%, vissza nem térítendő támogatás

A projekt megvalósításának  kezdete: 2021.11.08.

A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2022.08.05.

Kishuta Községi Önkormányzat a jelen projekt keretében 1 db 9 személyes  Ford Transit Kombi M1 Trend mikrobuszt vásárolt. Az új gépjárművel még korszerűbben, modernebben és biztonságosabban tudja ellátni szakmai feladatait a falugondnoki szolgálat.

Magyar Falu Program-Kommunális eszköz beszerzése 2021.

magyar falu program logo

Kedvezményezett neve: Kishuta Községi Önkormányzat

Támogatás mértéke: 11 972 138 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.09.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.06.30.

Kishuta Községi Önkormányzat a jelen program keretében, az önkormányzat tulajdonában lévő Belarus MTZ traktorhoz tartozó munkagépek, és közterület karbantartását célzó eszközök, munkagépek beszerzését kívánja megvalósítani.

Magyar Falu Program "Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020"

magyar falu program logo
Kishuta Községi Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült a Magyar Falu Program "Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020" alprogram keretében. A projekt keretében az Önkormányzat megvásárolta a település központjában lévő belterület 201 hrsz alatt felvett 2195 nm alapterületű, gazos elhagyott ingatlant. Az ingatlan megvásárlása után, a támogatás keretében a központban lévő ingatlanon területrendezés történt kézi és gépi erővel. A munkafolyamatok során az ingatlant gaztalanították, a veszélyes fákat kivágták, kitisztították és ezek gyökereit is kiszedték a földből. A tereprendezés után kialakításra került a kerékpáros és gyalogos pihenőhely az ide elhelyezett utcabútorokkal. A megvalósult beruházás, a pihenőpark létrejötte nagy mértékben hozzájárul a településkép fejlesztéséhez, és nagyon népszerű az itt haladó kék túra mentén kirándulók, túrázók körében is.

Projekt kezdete: 2020.12.03.

A projekt fizikai befejezése: 2021.06.09.

Támogatás mértéke: 2.268.250 Ft


Támogatás intenzitása: 100%

khingatlan

Magyar Falu Program "A helyi és nemzeti identitástudat erősítése Kishután"

magyar falu program logo

Kishuta településen 2019. augusztusában a helyi és nemzetiségi identitástudat erősítése céljából rendezvény megvalósítása, valamint a rendezvények megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. A településen 2019.08.01.-2020.07.31. között 1 fő közművelődési asszistens foglalkoztatása.

Kedvezményezett neve: Kishuta Községi Önkormányzat

Projekt kezdete: 2019.08.01

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.07.31.

Támogatás összege:6.099.650 Ft

További cikkeink...